ඡන්ද පෙට්ටි ආරක්ෂාවට තවත් පෙට්ටියක්

මෙවර මැතිවරණයේ දී ඡන්ද පත්‍රිකා ඇතුළත් පෙට්ටි ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවලට රැගෙන ඒමෙන් පසු ඒවායේ ආරක්ෂාව සඳහා ඡන්ද පෙට්ටි හතර බැගින් එක් විශාල පෙට්ටියකට දමා සීල් තැබීමට මැතිවරණ කොමිසම තීන්දු කර ඇත.

එලෙස ඡන්ද පොළවලින් රැගෙන එන ඡන්ද පෙට්ටි විශාල පෙට්ටියකට දමා සීල් තබන අවස්ථාවේදී පක්ෂ නියෝජිතයන් දෙදෙනකුට තමන්ගේ මුද්‍රාව තබා අත්සන් කිරීමට අවස්ථාව සලසන බවද පක්ෂ ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබේ.

සීල් තැබීමෙන් අනතුරුව ඒවා ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවල විශේෂ ශාලාවක තබා දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාව සලසන බවද පැවසේ. ඡන්ද ගණන් කිරීම ඡන්දය පවත්වන දින රාත්‍රියේ සිදු නොවන නිසා මැතිවරණ කොමිසම මෙම විශේෂ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇත.

@දේශය

Recommended For You

About the Author: Editor