ඔන්ලයින් ක්‍රමය මගින් වාණිජ ඉහළ අධිකරණයේ කටයුතු සිදු කිරීමට සැලසුමක්


මෙරට අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ නව විප්ලවයක් ආරම්භ කරමින් වාණිජ ඉහළ අධිකරණයේ කටයුතු “ඔන්ලයින්“ ක්‍රමය ඔස්සේ සිදුකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය දායකත්වය ලබා දී තිබෙන බව වාර්තා වේ.
එමගින් අධිකරණ කටයුතුවල සිදුවන පමාවීම් මඟහැර වඩාත් විද්‍යාත්මක හා විධිමත් ආකාරයෙන් නඩු කටයුතු සිදුකිරීමට මඟ සැලසෙනු ඇති බව සඳහන් කරයි.
මෙරට අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය මුහුණ දුන් ගැටලුවක් වූයේ නඩු ප්‍රමාදවීමය.
එම ප්‍රමාදයන් මඟහැර එය වඩාත් විද්‍යාත්මක හා විධිමත් ආකාරයෙන් වේගවත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව නූතන සන්නිවේදනය තාක්ෂණය භාවිතයෙන් “ඔන්ලයින් ක්‍රමය” ඔස්සේ සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මඟින් අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.


මෙම සුවිශේෂී අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපති රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම ආයතන පරිශ්‍රයේදී සිදුකෙරුණි.
එහිදී සභාපතිවරයා කියා සිටියේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය මෙලෙස නූතන සන්නිවේදන තාක්ෂණය සමඟ එක්වීමේදී ඒ සඳහා පූර්ණ දායකත්වය ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන් තමා පෙර සිටම විශ්වාසය තැබූ බවය.

Recommended For You

About the Author: Editor