ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ජයගත් හපන්නු ….


මෙවර ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිඵල (15) වන දින නිකුත් කෙරෙනු අතරඒ සමගම කඩයිම් ලකුණු ද නිකුත් කර තිබේ.
 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව සිසු සිසුවියන් 10 දෙනෙකු උපරිම ලකුණූ 200යම ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබෙන බව වාර්තා වේ.
ඒ අනුව සිසුන් 06 දෙනෙකු සහ සිසුවියන් 04 දෙනෙකු ලකුණු 200/200ය ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇත.
ගාල්ල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ සියති විතුම්සා කරුණාතිලකඉංගිරිය සුමනජෝති කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දෙව්ලි යසස්මි තිලකරත්නඇහැළියගොඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සෙනුදි දම්සරාමහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ යෙහාරා යෙත්මිණි ඈපා යන සිසුවියන් ලකුණු දෙසීයම ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබේ.


ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයේ දොවිදු චිරන්දිත්මරදාන සහිරා විද්‍යාලයේ ෆර්සාන් මොහොමඩ්පොළොන්නරුව සිරිපුර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ තෙනුජ මනුමිතතංගල්ල ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ තසිඳු කවිෂාන්බණ්ඩාරගම ජාතික පාසලේ හිනුධ සස්මිත ගුණතිලකනැගෙනහිර ඇරැව්වල ධර්මපාල මාහ විද්‍යාලයේ අකුරැස්ස හේවගේ සිහත් සන්ධිනු මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු දෙසීයම ලබාගෙන තිබේ.
සිංහල මාධ්‍ය සඳහා කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, මාතලේ, ගාල්ල, මාතර, කුරුණෑගල සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා කඩයිම් ලකුණු ලෙස දැක්වෙන්නේ 169කි.
අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා කඩයිම් ලකුණු
වව්නියාව – 157
නුවරඑළිය – 161
හම්බන්තොට – 164
මුලතිව් – 157
අම්පාර – 162
ත්‍රිකුණාමලය – 161
පුත්තලම – 163
අනුරාධපුරය – 163
පොළොන්නරුව – 163
බදුල්ල – 163
මොනරාගල – 162
රත්නපුර – 165

Recommended For You

About the Author: Editor