හිටපු මන්ත්‍රී නිමල් ආර්.පීරිස් පොලිස් අත්අඩංගුවට

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු මෙන්ම පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු වන නිමල් ආර් පීරිස් පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ රාජ්‍ය සේවා අවභාවිත කර තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන්.

Recommended For You

About the Author: Editor