සුනාමිකුලුනු 77ක් අක්‍රීය වීමේ අවදානමක්

සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ තොරතුරු ලබා දෙන චන්ද්‍රිකා සමාගමේ ගිවිසුම අවසන් කිරීම නිසා රට පුරා පිහිටා ඇති සුනාමි කුලුනුවලට ක්ෂණික තොරතුරු නොලැබී‍මේ අවදානමක් මතුව ඇති බව වාර්තා වේ.

රට පුරා වෙරළ ආශ්‍රිත දිස්ත්‍රික්ක 14ක සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ කුලුනු 77ක් පිහිටුවා ඇති අතර ඉන් වැඩිම කුලුනු ප්‍රමාණයක් වන 07ක් පිහිටුවා ඇත්​​තේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ය.

කෙසේ වෙතත් ජනවාරි මාසයේ සිට අදාළ චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණ දත්ත ලබාගත් ඇමෙරිකානු සමාගමේ ගිවිසුම අවසන් කිරීම නිසා හදිසි තොරතුරු නොලැබී‍මේ තත්ත්වයක් උදා වී ඇත.

හවායි පිහිටි අන්තර්ජාතික සුනාමි පූර්ව අනතුරු මධ්‍යස්ථානයෙන් නිකුත් කරන අනතුරු සංඥා ඉන්දියාවේ පිහිටි මධ්‍යස්ථානයෙන් මෙරට පිහිටි කුලුනුවලට ලබා දෙයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මේජර් ජෙනරාල් සුදත්ත රණසිංහගෙන් කළ විමසුමක දී ඔහු පැවසුවේ එම චන්ද්‍රිකා සැටලයිට් සමාගම යල් පැන ගිය තාක්ෂණයක් ලබා දී ඇති බවයි. එබැවින් දේශීය දුරකථන සමාගම් සමග එක්ව ක්ෂණිකව එම කුලුනු ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ආකාරයට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි. දුරකථන සංඥා නොමැති කුලුනු 16ක් පොලිසිය හා ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් යොදවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.

@අරුණ පුත්පත

Recommended For You

About the Author: Editor