අවිස්සාවේල්ල – දැරණියගල මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් හේතුවෙන් ගමනාගමනයට සීමා…

අද (10) රාත්‍රී 10.30 සිට හෙට (11) අළුයම 1.30 දක්වා අවිස්සාවේල්ල – දැරණියගල මාර්ගයේ ගමනාගමන සීමා කිරීමට කටයුතු කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

පොලීසිය පවසන්නේ එම මාර්ගයේ කහනාවිට, 5/1 දරන පාලමේ ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් හේතුවෙන් එලෙස ගමනාගමන සීමා කර ඇති බවයි.

එබැවින් ඇතිවිය හැකි රථවාහන තදබදය අවම කර ගැනීම සඳහා වරකාතැන්න – දෙල්ඔළුව මාර්ගය භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Recommended For You

About the Author: Jayani