පහවසර ශිෂ්‍යත්වය ඔක්තෝම්බර් 11

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් කල්තැබුණු පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය එළඹෙන ඔක්තෝම්බර් මස 11 වෙනිද පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කරයි.

Recommended For You

About the Author: Editor