අපොස උසස්පෙළ ඔක්තෝම්බර් 12

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් කල්තැබුණු අපොස උසස්පෙළ විභාගය එළඹෙන ඔක්තෝම්බර් මස 12 වෙනිද පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කරයි

Recommended For You

About the Author: Editor