මැතිවරණ පැමිණිලි සදහා නව වෙබ් පිටුවක්

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මැතිවරණය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා වන වෙබ් අඩවිය, apesalli.lk අද දියත් කරනු ලැබීය. 

රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිත කිරීමට එරෙහිව කටයුතු කිරීමේදී ජනතාවගේ මැදිහත්වීම ලබා ගැනීමට හැකි වන ලෙස විවෘත මුලාශ්‍ර තාක්‍ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් මෙම වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක වේ. 

apesalli.lk යනු පොදු දේපළ අවභාවිත වීම සම්බන්ධ සිදුවීම් පිළිබඳ පැමිණිලි ඇතුලත් කිරීමට සහ එම සිදුවීම් ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක සිතියම්ගතකර කර ඇති ආකාරය බලාගැනීමට හැකියාව ඇති පරිශීලනයේ ඉතා පහසු මෙවලකි.

TISL ආයතනය අපේක්ෂා කරන්නේ මෙම වෙබ් අඩවිය, ජනතාවට පැමිණිලි ලබා දීමට ඇති අවකාශයක් පමණක් නොව රටපුරා පොදු දේපළ අවභාවිත වීමේ ප්‍රමාණය අවබෝධ කරගැනීමටද අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇති බවයි. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට මෙම වෙබ් අඩවියට පැමිණිලි ලබාදීමට හැකියාව ඇත .

මේවා ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට පෙර TISL ආයතනය විසින් ස්වාධීන සොයාබැලීමක් මඟින් තහවුරු කර ගනු ඇත. 

TISL ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්‍ෂ අසෝක ඔබේසේකර මහතා පැවසුවේ, මෙවැනි මැතිවරණ පැමිණිලි පිළිබඳ පුරවැසියාගේ අවබෝධය සෑම විටම අංකයකට පමණක් සිමා වන බව අප වටහා ගනු ලැබූ බවත් apesalli.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ලැබෙන්නා වූ පැමිණිලි වල ස්වභාවය මහජනතාවට අවබෝධ කර ගැනීමට ඉඩකඩසලසන ප්‍රබල මෙවලමක් වනු ඇතැයි අප බලාපොරොත්තු වන බවත්ය. 

TISL ආයතනය මෙම වෙබ් අඩවිය මැතිවරණයෙන් ඔබ්බටද පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු සිදුකරනු ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor