රාවණාගේ දඬුමොනරය සිවිල් ගුවසේවා අධිකාරිය සොයයි

රාවණා රජුගේ පාලන සමයේ දී පියාසර යන්ත්‍ර තිබී ඇති බවට තහවුරු කෙරෙන ඕනෑම සාහිත්‍යාංගයක් හෝ උපකරණයක් පිළිබඳ තොරතුරු තම ආයතනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය මහජනතාවගෙන් විවෘත ඉල්ලීමක් කරයි.

එම අධිකාරිය පවසන්නේ අතීතයේ පියාසැරි තාක්ෂණයක් පැවැති බවට මත සහ සාක්ෂි රැස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සිය ආයතනය ආරම්භ කර ඇති බවයි. යම් පුද්ගලයකුගේ අතීත පියාසැරි තාක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් තොරතුරු ලැබුණහොත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ද සහාය ඇතිව අදාළ ඓතිහාසික ස්ථාන ගවේෂණය කිරීම මෙන්ම ඉදිරිපත් කෙරෙන සාහිත්‍යමය මූලාශ්‍රවල සත්‍ය අසත්‍යතාව විමර්ශනය කිරීමට ද කටයුතු කරන බව අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පවසයි. මෙම ව්‍යාපෘතියට දායක වීමට කැමැත්තක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයකුට අදාළ සාක්ෂි පිළිබඳ තොරතුරු 2020 ජූලි 31 දිනට පෙර mgrrdp@caa.lk විද්‍යුත් ලිපිනය හෝ 076 6317110 දුරකථනය ඔස්සේ ලබා දෙන ලෙස ද අධිකාරිය ඉල්ලා සිටී.

Recommended For You

About the Author: Editor