කරුණා අත්අඩංගුවට ගන්නැයි ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

මෙරට හමුදා සාමාජිකයින් ඝාතනය කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ  සාමාජික කරුණා අම්මාන් සිදු කළ ප්‍රකාශය හේතුවෙන්, ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්නැයි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය නඩු විභාගයකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor