තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලාව ඉවත් කරයි…

අද උදෑසන 6 සිට ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව,

01. කල්මුනේ උතුර ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය

කල්මුනේ 1C
කල්මුනේ 1E
කල්මුනේ 2
කල්මුනේ 2A
කල්මුනේ 2B
කල්මුනේ 3A
02.කල්මුනේ දකුණ ග්‍රාමනිලධාරී කොට්ඨාසය

කල්මුනේ 01 (M.D)
කල්මුනේ කූඩි 01
කල්මුනේ කූඩි 02
කල්මුනේ 03 (M.D)

හුදකලා බව ඉවත් කර තිබෙන බව කොවිඩ් – 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි, යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani