වැඩිහිටි නිවාස දෙකකින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් හදුනා ගැනේ…

පිටබැද්දර, දෑරංගල ප්‍රදේශයේ පිහිටි වැඩිහිටි නිවාසයකින් වැඩිහිටියන් 12 දෙනෙකු සහ එක් සේවකයෙකු හට කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් හදුනාගත් බව මොරවක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සදහන් කරයි.

තවද ගාල්ල, කළුවැල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි වැඩිහිටි නිවාසයක වැඩිහිටියන් 05 දෙනෙකුට ද කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani