කාන්තාවන් හා ආසියාතිකයන් වෙන්කර සැලකූ චෝදනාවෙන් ගූගල් සමාගම වන්දි ගෙවා බේරෙයි

කාන්තා ඉංජිනේරුවරුන්ට සමාන තනතුරෙහි සිටින පිරිමින්ට වඩා අඩු වැටුප් ගෙවීම මෙන්ම රැකියා සඳහා ඉල්ලුම් කළ කාන්තාවන් සහ ආසියාතික සම්භවයක් ඇති තැනැත්තන්ව අසාධාරණ ලෙස නොසලකා හැරීම යන චෝදනා පිළිබඳ පැවති නඩුවක් සමථයට පත්කිරීම සඳහා ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 3.8 ක වන්දියක් ගෙවීමට ගූගල් සමාගම එකඟ වී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් එම සමාගම පවසන්නේ මෙම චෝදනා ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.

ඇමරිකාවේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වුසින් මෙම නඩුව පනවා තිබුණා. 2014 සිට 2017 දක්වා රජයේ කොන්ත්‍රාත්තු භාරගත් සමාගම් පිළිබඳ සාමාන්‍ය පරික්ෂාවකදී මෙම කරුණු හෙළිවී තිබුණ බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසූයේ.

ගූගල් සමාගම ගෙවූ වන්දියෙන් ඩොලර් මිලියන 1.35 ක් අඩු වැටුප් ගෙවූ කාන්තා ඉංජිනේරුවරුන් 2,565 ක් වෙනුවෙන් ද ඩොලර් මිලියන 1.23 ක් රැකියා සඳහා නොසලකා හැරි කාන්තා සහ ආසියාතික ඉංජිනේරුවරුන් වෙනුවෙන් ද වෙන්කර ඇති අතර, ඉදිරියේදී සිදුකළ යුතු නැවත සකස් කිරිම් සහ ප්‍රතිසංවිධානයන් සඳහා වසරකට ඩොලර් 250,000 බැගින් වසර පහක් දක්වා වෙන් කරනු ලැබ තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Chamara