ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නිලධාරීන් කෝප් කමිටුව හමුවට …

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නිලධාරීන් ඊයේ කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවූ අවස්ථාවේදී ළමා ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම වසර 21 ක් තිස්සේ ප්‍රමාද වී ඇති බව හෙළි වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

එමෙන්ම මෙහිදී 2016 වසරේ සිට 2020 වසර දක්වා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කර නොමැති බව ද හෙළිවී තිබෙ.

කෝප් කමිටු සභාපති මහචාර්ය චරිත හේරත් හා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ හා එම අධිකාරියේ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ නීතිඥ ශානිකා මලල්ගොඩ හා විෂය භාර රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ.එම්.එස්.ඩී. ජයසේකර යන මහත්ම මහත්මියන් මෙහිදී අදහස් පළ කොට තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani