දකුණු කොරියාවෙන් හමුදා අඩු නොකරන බව ඇමරිකාව කියයි

දකුණු කොරියාවෙන් හමුදා අඩු කිරීමේ සූදානමක් ඇතැයි වන වාර්තා ඇමරිකානු ආරක්ෂක ලේකම් මාර්ක් එස්පර් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුණා.

International Institute of Strategic Studies ආයතනය සමග වීඩියෝ මගින් කළ කතාබහකදී ඔහු මේ බව කියා සිටියා. කෙසේ වෙතත් ඇමරිකන් හමුදා උපරිම අයුරින් උපයෝගී වන පරිදි සේනාංක ස්ථානගත කිරීම්වල වෙනසක් වීමට ඉඩ ඇතැයි ඔහු කියා සිටියා.

මෙම ප්‍රකාශය කරන ලද්දේ දකුණු කොරියාවෙන් හමුදා අඩු කිරීමේ ඉඩකඩ පිළිබඳ යෝජනාවක් පෙන්ටගනය විසින් කරනු ලැබ ඇතැයි වෝල් ස්ට්‍රීට් ජර්නල් පුවත්පතෙහි පළවූ වාර්තාවක්.දකුණු කොරියාවේ හමුදා අඩු කිරීමේ කතාබහ මුලින් මතුවූයේ උතුරු කොරියාව හා ඇමරිකාව අතර සාකච්ඡා සිදුවන පසුබිමේ යි. එහෙත් එම සාකච්ඡා බිඳවැටී ඇති තත්ත්වයක එවන් හමුදා අඩු කිරීමක් සිදු වේ යයි සිතිය නොහැකියි.

චාමර සුමනපාල

Recommended For You

About the Author: Editor