දළදා පෙරහර වෙනුවෙන් නව මුද්දර තුනක්

රී දළදා මාලිගාවේ වාර්ෂිකව ඇසළ පෙරහර නිමිත්තෙන් මෙම 25 වැනිදා මුද්දර තුනක් නිකුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

එම මුද්දර රුපියල් 10, 15 සහ 45ක වටිනාකමකින් යුතු මුද්දර ලෙස නිකුත් කෙරෙනු ඇත.

මෙවර මුද්දර සඳහා දළදා පෙරහරේ විශේෂිත අවස්ථාවල රූපරාමු භාවිත කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Editor