ලබන වසරේ එන්නත් මාත්‍රා බිලියන 3 ක් නිපදවීමට BioNTech සමාගම සැරසෙයි

කෝවිඩ්-19 සඳහා ෆයිසර් සහ BioNTech සමාගම් විසින් නිපදවන එන්නතෙහි මාත්‍රා බිලියන තුනක් ලබන වසරේදී තමන්ට නිපදවිය හැකි වේ යයි BioNTech සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක උගුර් සහින් බලාපොරොත්තු පළ කරනවා.

සහින් වැඩිදුරටත් කියාසිටියේ ඉල්ලුම සහ අනෙක් කරුණු මත නිෂ්පාදනය තීරණය වනු ඇති බවයි.

අලුතින් මතුවූ කෝවිඩ්-19 ප්‍රභේදයන්ට මුහුණ දියහැකි පරිදි එන්නතෙහි තුන්වන මාත්‍රාවක් ද අත්හදා බැලීමට ෆයිසර් හා BioNTech සමාගම් කටයුතු අරඹා තිබෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Chamara