පරිසර විනාශයන් වැළැක්වීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව හා පොලීසියේ සහාය ලබා ගැනීමට පියවර…

පරිසර විනාශයන් වැළැක්වීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව හා පොලීසියේ සහාය ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත් වීරසේකර මහතා ඒ බව සදහන් කරයි.

එමෙන්ම 1997 යන දුරකතන අංකය අමතා ජනතාවට ද පරිසර විනාශයන් සම්බන්ධයෙන්පැමිණිලි කිරීමට හැකියාව පවතින බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani