නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ සටන් විරාමයක්

නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ රුසියානු පාක්ෂික සටන්කාමීන් හා යුක්‍රේන රජය අතර පුළුල් සටන් විරාම එකඟතාවක් ඇතිකරගනු ලැබුණා.මෙය අදාල ප්‍රදේශයේ සම්පූර්න සටන් විරාම එකඟතාවක් සඳහා ගන්නා ලද අසාර්ථක උත්සාහයන් ගණනාවකට පසු සාර්ථක වූවක් වනවා.

2014 දී ලුහාන්ස්ක් හා ඩොනෙට්ස්ක් ප්‍රදේශයන් හි බෙදුම්වාදී අරගලයක් ලෙස ඇරඹි මෙම ගැටුම්වලදී 13,000 ක පමණ පිරිසක් මියගොස් තිබෙනවා. 2015 දී ඇති වූ තාවකාලික සටන් විරාමයකින් පසු දරුණු සටන් නැවතුනත් ප්‍රදේශයේ ඉඳහිට සටන් ඇතිවනවා.

මෙම සටන් විරාමය ජර්මනිය හා ප්‍රංශය එක්ව සහය ලබාදෙන සාම වැඩපිළිවෙලක ප්‍රතිඵලයක් වනවා.යුක්‍රේන ගැටුම් පිළිබඳ පුළුල් සමුළුවක් පැවැත්වීමට පෙර මෙවැනි එකඟතාවක් ඇතිකරගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියක් බව එම රටවල් දෙක දන්වා තිබුණා.ජර්මන් හා ප්‍රංශ නායකයින් බලාපොරොත්තු වන්නේ යුක්‍රේන ප්‍රශ්නය පිළිබඳ රුසියානු ජනාධිපති ව්ලදිමීර් පුටින් සහ යුක්‍රේන ජනාධිපති වොලොදිමීර් සෙලෙන්ස්කි අතර සාකච්ඡා පටන් ගැනීමට මාර්ගය සකසා ගැනීමයි.

චාමර සුමනපාල

Recommended For You

About the Author: Editor