දැඩි උණුසුම් කාලගුණය හමුවේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්…

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රටපුරා උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතින බැවින් සිරුරට දැනෙන උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ජලය පානය කිරීම ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතු බවද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

එමෙන්ම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ එවැනි උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක් දැනට රටට බලපා ඇති අන්තර් මෝසම් සමය තුළ පැවතිය හැකි බවත් අද වැඩි උෂ්ණත්වයක් මුලතිව්, වව්නියා, ත්‍රිකුණාමලය, පොළොන්නරුව, මඩකලපුව, අම්පාර සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවලට වාර්තා විය හැකි බවත් ය.

Recommended For You

About the Author: Jayani