ලුම්බිණි රඟ­හල නවීන පහ­සු­කම් සහි­තව ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණයට පියවර

දේශීය නාට්‍ය ප්‍රද­ර්ශ­නයේ මහ­ගෙ­දර වැනි ලුම්බිණි රඟ­හල නවීන පහ­සු­කම් සහි­තව ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කිරී­මට කට­යුතු කරන බව උසස් අධ්‍යා­පන, තාක්ෂණ, නවෝ­ත්පා­දන සහ තොර­තුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඇමැති, සම කැබි­නට් ප්‍රකා­ශක, ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ලාංකීය නාට්‍ය හා ප්‍රසාං­ගික කලා ක්ෂේත්‍රයේ සුවි­ශේෂී කේන්ද්‍ර­ස්ථා­න­යක් වන කොළඹ 05 පිහිටි ලුම්බිණි රඟ­හල නවීන පහ­සු­කම් සහි­තව ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු­මැ­තිය හිමි වූ අතර, එම කට­යුතු කඩි­න­මින් ක්‍රියා­ත්මක කිරී­මට රජය සැල­සුම් කර ඇති බවද ඒ මහතා පව­සයි.

මෙම ලුම්බිණි රංග ශාලාව ශ්‍රී ලාංකීය නාට්‍ය කලාවේ මෙන්ම ගෘහස්ත ගීත ප්‍රසංග ඇතුලු ප්‍රාසාං­ගික කලා­වන්ගේ නියුතු පුරෝ­ගාමී කලා­ක­රු­වන් විසින් සිය පුහුණු වීම් හා මංගල දර්ශ­න­යන් සඳහා ප්‍රමු­ඛ­ස්ථා­නයේ ලා තෝරා ගනු ලැබූ සුවි­ශේෂී රඟ­හ­ලක් ලෙස ඉති­හා­ස­ගත වී ඇත. නමුත් ලුම්බිණි රංග ශාලාව 1952 තරම් ඈත කාල­යක දී ඉදි­ක­රන ලද්දක් වන අතර මෙතෙක් එහි නිසි නවී­ක­රණ කට­යු­ත්තක් ක්‍රියා­ත්මක වී නොමැත.

වත්මන් අග­මැති මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහතා විසින් 2014 වර්ෂයේ දී මෙම අව­ශ්‍ය­තාව හඳුනා ගෙන ලුම්බිණි රඟ­හලේ නවී­ක­රණ කට­යුතු සඳහා ප්‍රති­පා­දන වෙන්ක­රන ලද නමුත් පසු­ගිය වක­වා­නුවේ දී මෙම ඉදි­කි­රීම් කට­යුතු ක්‍රියා­ත්මක නොවූ බව ඇමැ­ති­ව­රයා කියා සිටි­යේය. එම අව­ස්ථාවේ දී මෙම ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ කට­යු­තු­ව­ලට අදාළ සැල­සුම් සකස් කරන ලද්දේ මොර­ටුව විශ්ව විද්‍යා­ලයේ හා නාට්‍ය හා රංග කලා ක්ෂේත්‍රයේ විද්ව­තුන්ගේ දාය­ක­ත්වය සහි­තව බව පෙන්වා දුන් ඇමැ­ති­ව­රයා මෙතෙක් ක්‍රියා­ත්මක නොවූ එම කට­යුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා අදාළ යෝජ­නාව නාග­රික සංව­ර්ධන, ජල සම්පා­දන හා නිවාස පහ­සු­කම් විෂය භාර ඇමැ­ති­ව­රයා වශ­යෙන් අග­මැ­ති­ව­රයා විසින් පසු­ගි­යදා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩ­ලය වෙත ඉදි­රි­පත් කරන ලද බව වැඩි­දු­ර­ටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor