විදෙස්ගත 52ක් දිවයිනට

ගුවන් යානා හතරකින් පුද්ගලයන් 52ක් දිවයිනට පැමිණ තිබේ. මෙම සියලුම පුද්ගලයන් ත්‍රිවිධ හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලිදී නිරෝධානය වීමට නියමිතය.

ඊයේ (24) දින රාත්‍රි EK 654 දරණ මගී ගුවන් යානය මගින් ඩුබායි සිට‍ පුද්ගලයින් හතර දෙනෙකු ද (04), අද (25) දින UR 668 දරණ මගී ගුවන් යානය මගින් දෝහා සිට පුද්ගලයින් දාහතර දෙනෙකු (14), TST 9934 දරණ මගී ගුවන් යානය මගින් චෙන්නායි සිට පුද්ගලයින් විසි එක් දෙනෙකු (21) සහ UL 1026 දරණ මගී ගුවන් යානය මගින් චෙන්නායි සිට පුද්ගලයින් දහ තුන් දෙනෙකු (13)  වශයෙන් පුද්ගලයින් පනස් දෙදෙනෙකු (52) මෙරටට පැමිණ ඇත‍.

Recommended For You

About the Author: Editor