මීළඟ නීතිපතිවරයා ලෙස ,

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් කර තිබූ යෝජනාවට අනුව ශ්‍රි ලංකාවේ මීළඟ නීතිපතිවරයා ලෙස වැඩ බලන සොලිස්ටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ සංජය රාජරත්නම් මහතාව පත් කිරීමට අද දින (20) පාර්ලිමේන්තු සභාව සිය එකඟතාවය පළ කළ බව වාර්තා වේ.

ඒ බව පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා සදහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani