වැඩි මිලට භාණ්ඩ විකුණූවොත් වැඩ වරදී…

රට තුළ පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය මත දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන සංචරණ සීමා හේතුවෙන් බලපත්‍ර ලබාදුන් වෙළෙඳසැල් අධික මිලකට භාණ්ඩ විකිණීම් සිදු කරන්නේ නම් එම බලපත්‍ර වහාම අහෝසි කිරීමට කටයුතු කරන බව වාර්තා වේ.

ඒ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසයි.

ඒ අනුව එම ග්‍රාමසේවා වසමේ වෙනත් වෙළෙඳසැළක් සඳහා අදාළ බලපත්‍රය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් මෙම සේවා මගින් ඇතැම්විට අධික මිල ගණන් යටතේ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම සම්බන්ධව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට (ක්ෂණික ඇමතුම් 1977) ලැබුණු දුරකථන ඇමතුම් අනුව මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani