කොටි පැටවුන් 125 ක් ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ….

පසුගිය මාස 11 තුළ ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ කොටි රක්ෂිත හයක මාස 5 ත් 11 ත් අතර වයසේ පසුවන කොටි පැටවුන් 125 ක් පමණ සොයාගෙන ඇති බව වන සංරක්ෂණ නිලධාරියෙක් සදහන් කරයි.

වැඩිම පැටවුන් සංඛ්‍යාවක් බන්ධව්ගාර් කොටි රක්ෂිතයේ (41) ද, කන්හා කොටි රක්ෂිතය (20) සහ පෙන්ච් කොටි රක්ෂිතය (13) ද වාර්තා වී තිබේ.

පසුගිය මාස 11 තුළ පැටවුන්ගේ ගහණය වැඩි වී තිබීම හොඳ ආරංචියක් බව වනජීවී ප්‍රධාන වන සංරක්‍ෂක (පීසීසීඑෆ්) වන සංරක්‍ෂක ආලෝක් කුමාර් මහතා සදහන් කරයි.

විවිධ කොටි රක්ෂිතවල ස්ථානගත කර ඇති ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් විසින් පැටවුන් ගණන් කිරීම සිදු කරන ලදී.

මධ්‍ය ප්‍රදේශ්හි කොටින්ගේ හොඳම වාසස්ථානය බන්ධව්ගාර් කොටි රක්ෂිතය බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව කොටින් 124 ක් පමණ දැනටමත් උමේරියාවේ බන්ධව්ගාර් කොටි රක්ෂිතයේ වාසය කරයි.

එමෙන්ම කුමාර් පැවසුවේ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් පැටවුන්ගේ චලනය හා ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳව දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කරන බවයි.

වනජීවී ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන අජේ ඩුබේ පැවසුවේ ප්‍රාන්ත රජය ඉඩ පහසුකම් කළමනාකරණය සඳහා වැඩි යමක් නොකරන බවයි.

කන්හා සහ බීටීආර් හි මිනිස්-සත්ව ගැටුම පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගම්වැසියන් විසින් සජීවී විදුලි රැහැන් සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් පසු බොහෝ කොටින් විදුලි සැර වැදීමෙන් මිය ගොස් තිබෙන බව ඉන්දියානු මාධ්‍ය වාර්තා වන්හි සදහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani