සදුදා සිට වැරැල්ලවත්ත අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය ප්‍රතිකාර අරඹයි….

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයින්ගේ ප්‍රතිකාර සඳහා වැරල්ලවත්ත අතරමැදි කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය එලබෙන සදුදා (07) සිට යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නැයි සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සෞඛ්‍ය අංශ වලට අංශවලට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඊයේ (31) ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගිය අවස්ථාවේදී ඒ බව සදහන් කරයි.

එමෙන්ම නාවික හමුදා නිලධාරීන්ට අමාත්‍යවරයාට දැනුම් දී ඇත්තේ මේ වන විට ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් අවසන් බවයි.

මේ වන විට ඇඳන් 750ක් මෙම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයට ලැබී ඇති අතර ජලසම්පාදන මන්ඩලයද ඇඳන් 250 ක් පරිත්‍යාග කර තිබෙන බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani