පොලිතින්, ප්ලාස්ටික් ඇතුළු ද්‍රව්‍ය තහනම් කිරීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක්…

පොලිතින්, ප්ලාස්ටික් ඇතුළු ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් තහනම් කිරීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ගෙන එන බව වාර්තා වේ.

ඒ බව අද පෙරවරුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සදහන් කරයි.

එහිදී අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ එක්වරක් භාවිත කරන බීම බට, ප්ලාස්ටික් හැඳි, ගැරුප්පු, යෝගට් හැඳි, සිලි සිලි බෑග් හා ලන්ච් ෂීට් වැනි දෑ තහනම් කරන බවයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani