විශ්වවිද්‍යාලවලට අයදුම්කරුවන්ට සුබ පණිවිඩයක්…

සංචරණ සීමා අවසන් වීමෙන් පසුව මෙවර විශ්වවිද්‍යාලවලට අයදුම් කිරීම අවස්ථාව ලබා දීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මාර්ගගත ක්‍රමයට අයදුම් කිරීමට ලබා දී තිබූ කාලය හෙටින් අවසන් වීමට නියමිත නමුත් හෙට දිනය වන විට අයදුම් කිරීමට නොහැකි අයදුම්කරුවන්ට සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමෙන් පසු නැවත දින කිහිපයක් ලබා දෙන බව බව එහි සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani