කැළණිය පෙතියාගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවාස පෙළක ගින්නක්

කැළණිය – පෙතියාගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවාස පෙළක මේ වනවිට ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

ගින්න නිවාදැමීම සඳහා කොළඹ මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකයේ රථ තුනක් පිටත් කර යැවූ බවයි එම ඒකකය සඳහන් කළේ.

Recommended For You

About the Author: Editor