අගමැතිට හිමි වූ නව ඇමති තනතුර…

ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව, ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ඇතුළු ආයතන 10 ක බලය පවරමින් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා සැළසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යංශය නමින් නව අමාත්‍යංශයක් ගැසට් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ආර්ථීක ප්‍රතිපත්ති සහ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නව අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දී තිබේ.

අදාල ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

Recommended For You

About the Author: Jayani