සයිනොෆාර්ම් එන්නත පිලිබද සුබ පණිවිඩයක්…

ඊයේ (ජූලි 11) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඖෂධ නිෂ්පාදන සහ සහ සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සදහන් කලේ චීනයේ නිෂ්පාදිත සයිනොෆාර්ම් එන්නත ලබා ගැනීමෙන් ඩෙල්ටා වෛරස ප්‍රභේදයට රැකවරණයක් ලැබෙන බවයි.

එමෙන්ම දේශීය වශයෙන් සිදු කරපු පරීක්ෂණයකින් මූලික වශයෙන් කරුණු අනාවරණය වී ඇති බවත් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයට සයිනොෆාර්ම් එන්නතේ ඉතා ම සුවිශේෂි රැකවරණයක් තිබෙන බවත් අගෝස්තු 31වන විට වයස අවුරුදු 30ට වැඩි සියලු ම පුද්ගලයින්ට එන්නත් ලබා දී අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Recommended For You

About the Author: Jayani