මගේ ආසම වර්ණය කලු – හේශානි

තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇලුම් කරන වර්ණය කලු පැහැය බව මෙවර දෙරණ අවුරුදු කුමරි කිරුළ පලන් හේශානි ලියදපිට පවසයි. මේ ඇය කලු වර්ණයෙන් සැරසී මුහුණ දුන් ඡායාරූප කිහිපයකි. හේශානිගේ තව ඡායාරූප බලන්න පිවිසෙන්න අපේ ගොසිප් අඩවියට

http://lankafastgossip.com/

Recommended For You

About the Author: Editor