වැලිසර නාවික මහ රෝහලට නව රුධිර කාන්දු පෙරණ ඒකකයක්…

නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්නගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි චන්දිමා උළුගේතැන්න මැතිණියගේ සහභාගීත්වයෙන් අද (15) වැලිසර නාවික මහ රෝහල තුල අභිනවයෙන් ඉදි කළ රුධිර කාන්දු පෙරණ ඒකකය (Dialysis unit) විවෘත කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

නාවික හමුදා සුභ සාධක අංශයේ අරමුදල් මගින් ස්ථාපිත කරන ලද මෙම ප්‍රතිකාර ඒකකයට අවශ්‍ය අනෙකුත් උපාංග සඳහා නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මඟින් අරමුදල් දායකත්වය ලබා දී තිබෙන අතර නාවික පුද්ගලයින්ගේ සුභසාධනය පුළුල් කිරීම උදෙසා නාවික මහ රෝහල තුල ස්ථාපිත කරන ලද මෙම නව රුධිර කාන්දු පෙරණ ඒකකය (Dialysis unit) මගින් වකුගඩු හා සම්බන්ධ විවිධ සංකූලතාවලින් පෙළෙන සියළුම සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාමික නාවික පුද්ගලයන්හට මෙන්ම ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්හට ද ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පහසුකම් සැලසෙනු ඇති බව සදහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *