අද එන්නත්කරණය සිදු කරන ප්‍රදේශ…

අද (19) දිනයේ දීත් දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 182 කදී කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය සිදු කෙරෙන බව වාර්තා වේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani