සෙංකඩගල ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයේ තුන්වැනි දින සධාතුක කරඩුව වැඩමවීමට සූදානම්

ඓතිහාසික සෙංකඩගල ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයේ තෙවන කුබල් පෙරහැර මංගල්‍ය සදහා සිංහ රාජා මගුල් ඇතු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසි සදාතුක කරඩුව තැන්පත් කිරිමට සුදානමින්

Recommended For You

About the Author: Editor