දෛනික ආසාදිතයින්ගේ නවතම තත්ත්වය…

ඊයේ (20) දිනය තුළ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් 1,554 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 291ක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 228ක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 227ක් සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 173 ක් ද හදුනාගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ආසාදිතයන් හමුවූ ප්‍රදේශ පහතින්,

Recommended For You

About the Author: Jayani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *