රාජපක්ෂලාට හම්බන්තොට දේශපාලනයේ අවුරුදු 100ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා -නාමල්

අවු­රුදු සීයක පමණ ඉති­හා­ස­යක් තිබෙන අප තව අවු­රුදු පන්සි­ය­ය­ක­ට­වත් මේ දිස්ත්‍රි­ක්ක­යෙන් ඉවත් කරන්න ‍ලේසි නෑ. ඒ නිසා අපට යන්න වුව­ම­නා­ව­කුත් නෑ. යැයි හම්බ­න්තොට දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජ­පක්ෂ මහතා පැවැ­සීය.

අපේ පර­ම්ප­රාවේ සීයලා දේශ­පා­ල­නය කළා. මහින්ද රාජ­පක්ෂ මගේ පියා අවු­රුදු 50ක් මේ දිස්ත්‍රි­ක්ක­යත් එක්ක දේශ­පා­ල­නය කළා. මම අවු­රුදු 10ක් මේ දිස්ත්‍රි­ක්කයේ දේශ­පා­ල­නය කර­නවා.

සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා මේ දිස්ත්‍රි­ක්ක­යෙන් ගියාට අප අවු­රුදු සීයක් සිටිය තැන දාලා යන්නේ නෑ. සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා ඉඩම් දෙනවා කියලා, කැලෑ­ සුද්ධ කළා. රැකියා දෙනවා කියලා, තාව­කා­ලික පත්වීම් දුන්නා. ආධාර දෙනවා කියලා, ණය දුන්නා. උසද කොටද බලලා පෝලිම් කර අය­දු­ම්පත් එකතු කළා. අන්ති­මට උස කට්ටි­යත් ගෙදර. මිටි කට්ටි­යත් ගෙදර. ඒ නිසා ඒ මහ­තාට ඔබට මුහුණ දෙන්න බැරිව ඇති කියලා මා හිත­නවා. එයා හැදූ ගම්මා­න­ව­ලට ගියාම මිනිස්සු එයා­ගෙන් ප්‍රශ්න­යක් ඇහු­වොත් ඇයි අපව අස­රණ කළේ කියලා, දෙන්න උත්තර නෑ. රැකියා ගත් තරු­ණ­යන් ඇහු­වොත් ඇයි අපට මෙහෙම කළේ කියලා, එයාට දෙන්න උත්තර නෑ. ඒ නිසා සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා දිස්ත්‍රි­ක්කය අත­හැර කොළ­ඹට ගියා.

අපේ දේශ­පා­ල­නය මේ දිස්ත්‍රි­ක්කය සංව­ර්ධ­නය කර ඊළඟ පර­ම්ප­රා­වට හරි­යන ලෙස රට ගොඩ­න­ඟන එකයි. ඒ අපේ දේශ­පා­ලන ප්‍රති­ප­ත්තිය. ඒ නිසා තමයි හම්බ­න්තො­ටට වරා­යක් ආවේ. ගුව­න්තො­ටු­පො­ළක් ආවේ්. අධි­වේගී මාර්ග ආවේ. අපට හොඳ දේශ­පා­ලන දැක්මක් සහ ප්‍රති­ප­ත්ති­යක් තිබෙන නිසා තමයි එවැනි දැවැන්ත සංව­ර්ධ­න­යක් ඇති කළේ.

Recommended For You

About the Author: Editor