බස් හා දුම්රිය ධාවනය පිළිබඳ නවතම නිවේදනය…

අගෝස්තු 1 වනදා සිට පළාත් අතර සීමිත බස් හා දුම්රිය ප්‍රමාණයක් ධාවනය කිරීමට COVID කමිටුව අනුමැතිය ලබා දුන් බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුනුගම මහතා සදහන් කරයි.

අන්තර් පළාත් ගමන් තහනම ඉවත් කිරීමට තවමත් තීරණයක් ගෙන නොමැති නමුත් සීමිත බස් රථ හා දුම්රිය ධාවනය කරනු ලබන්නේ අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරිවල යෙදෙන පුද්ගලයින් සඳහා පමණක් බවත්
අන්තර් පළාත් සේවාවන්හි ධාවනය නොවූ බස් හා දුම්රිය කිහිපයක් අගෝස්තු 1 සිට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම උදේ සහ සවස ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවත් ඔහු පවසයි.

එම බස් රථ ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාවේ සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවාහන මණ්ඩලයේ (එස්එල්ටීබී) විශේෂ අවසරය ඇතිව ධාවනය කෙරෙන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Recommended For You

About the Author: Jayani