මහ­නු­වර ඇසළ පෙර­හර මංග­ල්‍යය අව­සන් කුඹල් පෙර­හර අද

මහ­නු­වර ඇසළ පෙර­හර මංග­ල්‍යයේ අව­සන් කුඹල් පෙර­හර අද (29) වීදි සංචා­රය කරයි.

ශ්‍රී දළදා මාලි­ගාව ඉදි­රි­පි­ටින් රාත්‍රී 7.13ට දකුණු දිශා­භි­මු­ඛව පිට­ත්වන පෙර­හර දළදා වීදිය, යටි­නු­වර වීදිය ඔස්සේ ගම­න් ගෙන රජ වීදි­යෙන් ඉහ­ළට විත් ගෙවැ­දී­මට නිය­මි­තය.

Recommended For You

About the Author: Editor