රට පුරා ලර්නර්ස් අධීක්ෂණයට ජාතික වැඩපිළිවෙළක්

බර වාහන පැදවීම පිළිබඳ නිසි පුහුණුවක් නොලැබුණු රියැදුරන්ට එම වාහන පැදවීම සඳහා බලපත්‍ර ලැබීමෙන් අනතුරු ඉහළ ගොස් ඇති බවත්, මේ තත්ත්වයට හේතුව රියැදුරු පුහුණු පාසල් විධිමත්ව නියාමනය නොවීම බවත් මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ ඇමැති මහින්ද අමරවීර පවසයි. ඒ අනුව ලියාපදිංචි රියැදුරු පුහුණු පාසල් පන්සිය තිස්අටක් අධීක්ෂණය කිරීමේ පුළුල් ජාතික වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඇමැතිවරයා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

මීට අමතරව රියැදුරු පුහුණු පාසල්වල සේවය කරන උපදේශකවරුන්ට නිසි පුහුණුවක් තිබෙනවාද යන්න පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතු බවද පවසන ඇමැතිවරයා බොහෝ රියැදුරු පුහුණු පාසල්වල සිටින උපදේශකවරු විශ්‍රාමලත් රියැදුරන් වන බැවින් ඔවුන් හොඳ රියැදුරන් වුවද උපදේශන හැකියාවක් තිබිය යුතු බවද සඳහන් කළේය. ඒ අනුව ඔවුන්ට විධිමත් පුහුණුවක් ලබාදිය යුතු බව ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේය.

Recommended For You

About the Author: Editor