සුඛෝපභෝගී වාහන පර්මිට් නොගන්න මධුරගෙන් දිවුරුම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස පත්වීමේදී වරප්‍රසාදයක් ලෙස ලැබෙන සුඛෝපභෝගී වාහන ලබා ගැනීම සදහාවූ අවසර පත්‍රය ලබා නොගන්නා බව නීතීඥ මධුර විතානගේ මහතා දිවුරා පොරොන්දුවන ලැබීය. ඒ ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරාධිපති නීතීඥ මධුර විතානගේ මහතගේ ජය තහවුරු කිරීම සදහා කෝට්ටේ නගර සභා භූමියේ පැවැති ජන හමුවේදී මේ ප්‍රතිඥාව ලබාදෙන ලදි

Recommended For You

About the Author: Editor