තෝකියෝ පැරා ඔලිම්පික් උළෙල ලබන වසරේ අගෝස්තුවේ

කොරෝනාවෛරස වසංගතය හේතුවෙන් කල් ගිය තෝකියෝ පැරා ඔලිම්පික් උළෙලෙහි කාලසටහන ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා.
මේ අනුව එම උළෙල 2021 අගෝස්තු 24 වන දින ඇරඹෙනවා. එමෙන්ම එය එම වසරේ සැප්තැම්බර් 5 දක්වා ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.
තෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙල ද ලබන වසරේ ජූලි – අගෝස්තු සමයේ ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

Recommended For You

About the Author: Editor