පලමු තැපැල් ජන්ද ප්‍රතිපල – ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 27,682 (72.70%)

සමගි ජන බලවේගය 5,144 (13.57%)

ජාතික ජන බලවේගය 3,135 (8.23%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය   1,507 (3.96%)

Recommended For You

About the Author: Editor