ජන්ද ප්‍රතිපල – බලපිටිය ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 25,850 (73.05%)

සමගි ජන බලවේගය6,105 (17,25%)

ජාතික ජන බලවේගය 1,235 (3.49%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය  1,224 (3.46%)

Recommended For You

About the Author: Editor