ජන්ද ප්‍රතිපල – දෙවිනුවර ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 40,143(73.02%)

සමගි ජන බලවේගය 9,009(16.39%)

ජාතික ජන බලවේගය 4,196 (7.63%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය   517 (0.94%)

Recommended For You

About the Author: Editor