ජන්ද ප්‍රතිපල – අම්බලන්ගොඩ ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 39,142 (74.73%)

සමගි ජන බලවේගය 8,202 (15.66%)

ජාතික ජන බලවේගය 2,321 (4.43%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය   1,242 (2.37%)

 

 

 

 

Recommended For You

About the Author: Editor