ජන්ද ප්‍රතිපල – ගාල්ල ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 27,535 (49.11%)

සමගි ජන බලවේගය 18,706 (33.36%)

ජාතික ජන බලවේගය 4,380 (7.81%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය  3,930 (7.01%)

Recommended For You

About the Author: Editor