ජන්ද ප්‍රතිපල – හබරාදූව

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 42,497(75.91%)

සමගි ජන බලවේගය 8,628 (15,41%)

ජාතික ජන බලවේගය 2,349 (4.20%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය  1,332 (2.38%)

Recommended For You

About the Author: Editor