තැපැල් ජන්ද ප්‍රතිපල – මාතර දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 20,275 (74.30%)

ජාතික ජන බලවේගය 3,149 (11.54%)

සමගි ජන බලවේගය 3,078 (11.28%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය   536 (1.96%)

Recommended For You

About the Author: Editor